Project Description

Garancija na kvalitet izvedenih radova.

BITUMENSKI PREMAZI

Bitumenski premazi su rastvori bitumena u organskom rastvaraču. Upotrebljavaju se kao hladni ili topli premazi i kao prethodni premazi za postavljanje bitumenskih traka, u zavisnosti od vrste. Primenjuju se u građevinarstvu kao sredstvo za izvođenje hidroizolacije za nadzemne i podzemne radove, za izolaciju temelja, podrumskih zidova, podova na tlu, ravnih krovova i terasa.

Konakt Info

  • Korporativna lokacija
    3 Tuzlanske Brigade 54
    75000 Tuzla

  • 061/141-288 – 061/164-404

  • Pondjelak – Petak: 7:00 AM – 18:00 PM
  • Subota: 7:00 AM – 17:00 PM
  • Nedjelja: Zatvoreno

PRETHODNI BITUMENSKI PREMAZI

Bitulit – prethodni premaz za hladni posupak

Koristi se kao prethodni premaz kod izvođenja bitumenskih hidroizolacija.

Primenjuje se za zaštitu metala od korozije i zaštitu drveta od vlage i vode. Upotrebljava se na temperaturama iznad +5ºC. Nanosi se četkom od životinjske dlake ili prskanjem u jednom sloju na suvu i očišćenu podlogu ( beton, malter, drvo, metal, stara hidroizolacija ). Potrošnja zavisi od poroznosti podloge i kreće se od 300 – 400 g/m² za beton i 200 g/m² za metal. Pri upotrebi Bitulita u zatvorenim prostorima mora se obezbediti dobro provetravanje i dovod svežeg vazduha.

Ekobitulit – prethodni premaz za hladni posupak

Koristi se kao prethodni elastomer premaz kod izvođenja bitumenskih hidroizolacija.

Sa primenom Eko Bitulita ostvaruje se veza između podloge i bitumenske trake ili mase.Ugrađuje se ravnomernim nanošenjem četkom ili prskanjem u jednom sloju na očišćenu podlogu. Može se primeniti i na vlažne (ne mokre) podloge. Premaz Eko Bitulita, dok se ne osuši, nije otporan na dejstvo kiše i vode.Utrošak materijala je 300-400 g/m². Četka sa osušenim Eko Bitulitom sestavlja u benzin ili razreĎivač do rastvaranja bitumenskog veziva . Pre upotrebe mora se promešati.

HLADNI BITUMENSKI PREMAZI

Poliazbitol – elastomer bitumenska pasta za hladan postupak

Primenjuje se za hidroizolaciju krovova , sanaciju starih hidroizolacija i antikorozivnu zaštitu metalnih površina.

Naročito je pogodan za hidroizolaciju mesta prodora, obradu slivnika, atika, venaca. Poliazbitol se nanosi na suvu i čistu podlogu koja je prethodno premazana Bitulitom. Upotrebljava se u hladnom stanju na temperaturama > +5ºC. Po pravilu pre nanošenja na betonsku konstrukciju ili padni beton , postavlja se prethodno hidroizolaciona traka za izjednačavanje parnog pritiska. Poliazbitol treba, prije upotrebe, obavezno izmešati i homogenizirati. Ugrađuje se, uglavnom, u dva ili tri sloja ravnomernim nanošenjem četkom sa tvrdom dlakom, špahtlom ili razastiračem, u količini cca 2kg/m² u jednom sloju. Ako se ugrađuje u više
slojeva u svaki prethodni se utiskuje staklena mrežica sa okcima veličine ca 3 cm. Novi sloj se nanosi nakon očvršćavanja prethodnog, a najranije za 48 sati. Preko izvedene hidroizolacije sa Poliazbitolom, kao zaštita od dejstva sunca, preporučuje se premaz Solarflex-a koji sadrži aluminijumski pigment u svom sastavu. Pri upotrebi Poliazbitola u zatvorenim prostorima mora se obezbediti dobro provetravanje i dovod svežeg vazduha. Po hladnom vremenu, ako se proizvod zgusne , potrebno je, najmanje 24h pre korišćenja, lagerovati Poliazbitol u zagrejanoj prostoriji.

Krovoplast – završni zaštitni premaz u boji

Krovoplast se primenjuje kao laka zaštita bitumenskih hidroizolacije na, isključivo, neprohodnim krovovima.

Štiti krovni pokrivač od starenja i velikog zagrevanja i daje mu željenu boju. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem na suvu, čvrstu i čistu podlogu, najmanje u dva sloja. Utrošak materijala , u dva sloja, je ca 500 g/m². Krovoplast treba prije upotrebe dobro izmešati i homogenizirati . Drugi premaz se nanosi na potpuno osušeni prvi sloj .

TOPLI BITUMENSKI PREMAZI

MTH masa – masa za podzemne hidroizolacije

Masa MTH se primenjuje u podzemnim hidroizolacionim sistemima u kombinaciji sa bitumenskim trakama

Bitumenska masa MTH je homogena smjesa oksidiranog bitumena i punila koja se primenjuje po toplom postupku. Na suhu i očišćenu podlogu premazuje se prethodni bitumenski premaz Bitulit. Zatim se nanosi, na osušeni Bitulit, pripremljena vruća bitumenska masa temperature ca 170ºC sa kojom se ljepi bitumenska traka. Utrošak mase je oko 2 kg/m².

MBH masa – masa za podzemne i nadzemne hidroizolacije

Masa MBH se primenjuje u podzemnim i nadzemnim hidroizolacionim sistemima u kombinaciji sa bitumenskim trakama.

Bitumenska masa MBH je oksidirani bitumen bez punila koja se primenjuje po toplom postupku. Na suvu i očišćenu podlogu premazuje se prethodni bitumenski premaz Bitulit. Zatim se nanosi, na osušeni Bitulit, pripremljena vruća bitumenska masa temperature ca 170ºC sa kojom se ljepi bitumenska traka. Utrošak mase je oko 2 kg/m².