Project Description

Garancija na kvalitet izvedenih radova.

MASE ZA INJEKTIRANJE

Mase za injektiranje služe za blokadu kretanja kapilarne vlage u zidu od opeke, kamena i mešovitih zidova, bušenjem i natapanjem po cijelom preseku. Mogu biti na bazi cemeneta, poliuretana i epoksidnih smola. Postoje tri osnovna faktora koja osiguravaju efikasnost i izdržljivost radova injektiranja. Primarna je prava kombinacija injekcijskog materijala, opreme za injektiranje i prava metoda injektiranja.

Konakt Info

  • Korporativna lokacija
    3 Tuzlanske Brigade 54
    75000 Tuzla

  • 061/141-288 – 061/164-404

  • Pondjelak – Petak: 7:00 AM – 18:00 PM
  • Subota: 7:00 AM – 17:00 PM
  • Nedjelja: Zatvoreno

POLIURETANSKI SISTEMI

Poliuretanske pene

Poliuretanske pene ekspandiraju u kontaktu s vodom kako bi privremeno blokirale prolaz vodi kroz pukotinu ili šupljinu. Njihova brza ekspanzivna reakcija s vodom stvara čvrstu i fleksibilnu /elastičnu pjenu. Za trajnu vodonepropusnost, ta se poliuretanska pena ponovno injektira s odgovarajućom injekcijskom
smolom- obično takođe na bazi poliuretana, kao što je navedeno ispod.

Poliuretanske smole

Poliuretanske smole su hidrofobne, fleksibilne i koriste se za nekonstruktivna injektiranja i vodonepropusnost šupljina, pukotina i spojeva. Njihova niska viskoznost omogućuje dobro prodiranje u betonsku konstrukciju i zaptivanje curenja, te postizanje trajnog elastičnog zaptivanja. Poliuretanske smole zaptivaju vrlo dobrom prionjivošću za beton i svojim hidrofobnim svojstvima. U šupljine, pukotine i spojeve s jakim ulaskom vode, potrebno je izvesti privremeno injektiranje poliuretanskom penom kao što je spomenuto gore.

EPOKSIDNI SISTEMI

Epoksidne smole

Epoksi smole imaju relativno visoke  čvrstoće na pritisak i zatezanje u odnosu na beton, te se uglavnom smatraju ‘krutim’ materijalom i naširoko se koriste za konstruktivna injektiranja pukotina i šupljina u nosivim armirano-betonskim konstrukcijama i elementima. Njihova niska viskoznost omogućuje izvrsno prodiranje u pukotine konstrukcije, a to omogućuje da se osigura trajno i dugotrajno prenošenje opterećenja na osnovu njihovog izvrsnog prianjanja na beton. Materijali na bazi epoksidnih smola su pogodni za različita konstruktivna injektiranja i primenu u suvim ili lagano vlažnim uslovima.

CEMENTNI I PMMA SISTEMI

Mikrofine cementne suspenzije

Mikrofine cementne suspenzije nisu fleksibilne i stoga su nepokretne, krute, modifikovane polimerima. One se naširoko koriste za konstruktivna injektiranja za zaptivanje nepokretnih pukotina, šupljina i npr. zapunjavanje spojeva. Zbog svoje polimerne modifikacije, ti materijali na bazi cementa mogu zadovoljiti karakteristike visokog protoka i vrlo dobre sposobnosti penetracije.

Akrilatne smole

Akrilatne smole su hidrofilne, vrlo fleksibilne i koriste se za nekonstruktivna injektiranja pukotina i šupljina. Akrilatne smole imaju izuzetno nisku viskoznost (sličnu vodi) i stoga imaju idealnu sposobnost penetracije. Njihovo vrijeme stvrdnjavanja je također podesivo, što omogućuje fleksibilnost u vremenu za injektiranje materijala prema trenutnim uslovima na gradilištu (npr. temperatura i udaljenost injektiranja itd.). Materijali na bazi akrila zaptivaju i hidroizoluju curenje zbog njihovog hidrofilnog bubrivog ponašanja u kontaktu s vodom. Oprema za injektiranje se također lako čisti vodom.