Project Description

Garancija na kvalitet izvedenih radova.

POLIMERCEMENTNI PREMAZI

Premazi na bazi cementa su jedni od najstarijih hidroizolacionih sistema u građevinarstvu. Radi se uglavnom o premazu na bazi Portland cementa, sa ili bez peska i sa aktivnim hidroizolacionom aditivima. Radi se o površinskom sloju koji se nanosi na horizontalne i vertikalne površine i koji je zbog svog sastava kompatibilan s betonskim konstrukcijama. Ovisno o konkretnom proizvodu, cementne hidroizolacije su u pravilu otporne na pozitivan i negativan hidrostatički pritisak.

Konakt Info

 • Korporativna lokacija
  3 Tuzlanske Brigade 54
  75000 Tuzla

 • 061/141-288 – 061/164-404

 • Pondjelak – Petak: 7:00 AM – 18:00 PM
 • Subota: 7:00 AM – 17:00 PM
 • Nedjelja: Zatvoreno

JEDNOKOMPONENTNI HIDROIZOLACIONI SISTEMI

Hidroizolacija mokrih čvorova – Sika®MonoSeal 101G

Mješavina specijalnog cementa i sintetičkih vodonepropusnih aditiva.

 • Izdržava pozitivan pritisak vode
 • Nanosi se u 2 sloja
 • Lak za upotrebu
 • Miješa se sa vodom 6,25 litara na 25 kg

Hidroizolacija mokrih čvorova, terasa, bazena, rezervoara, podruma – Sikalastic®-1 K

Jednokomponentna, fleksibilna cementna hidroizolacija, ojačana vlaknima.

 • Izdržava pozitivan i negativan pritisak vode
 • Sprečava karbonizaciju betona
 • Ne izaziva koroziju čelika i gvožđa
 • Nanosi se najmanje u 2 do 3 sloja
 • Pogodan za premazivanje betonskih površina
 • koje su izložene naponima zatezanja
 • Miješa se sa 4,5 do 7 lit vode na džak od 22 kg

DVOKOMPONENTNI HIDROIZOLACIONI SISTEMI

Hidroizolacija mokrih čvorova, terasa, bazena, podruma – SikaTop®-Seal-107

Sastoji od tečnog polimera i specijalne mešavine na bazi cementa sa aditivima.

 • Izdržava pozitivan i manji negativan pritisak vode
 • Sprečava karbonizaciju betona
 • Ne izaziva koroziju čelika i gvožđa
 • Nanosi se u 2 sloja
 • Lak za upotrebu
 • Poseduje domaći atest za pitku vodu

Hidroizolacija mokrih čvorova, terasa, bazena, rezervoara, podruma –  SikaLastic®-152

Ojačan vlaknima, sa vrlo visokim modulom elastičnosti, na bazi cementa, modifikovan sa specijalnim polimerima otpornim na alkalije koji sadrži agregat sitne granulacije i odgovarajuće aditive za vodonepropusnost i zaštitu betonskih konstrukcija.

 • Izdržava pozitivan i veći negativan pritisak vode
 • Sprečava karbonizaciju betona
 • Ne izaziva koroziju čelika i gvožđa
 • Nanosi se u 2 sloja
 • Pogodan za premazivanje betonskih površina koje su izložene naponima zatezanja

Hidroizolacija, terasa, bazena, rezervoara, cevi, kanala, kolektora, podruma  – SikaTop® 209

Polimerom modifikovani, vodonepropusni cementni malter.

 • Jednostavn za nanošenje pomoću špahtle, valjka ili četke, ne treba koristiti oplatu.
 • Sposobnost prihvatanja naprezanja iz podloge
 • Sposobnost premošćavanja pukotina, postojeće ili pukotine koje se pojave nakon primene proizvoda.
 • Optimalna adhezija na gotovo sve vreste podloge, kao npr: beton, cementni malter, kamen, keramiku, ciglu i drvo.
 • Štiti beton od korozije
 • Otporan na hloride i sulfate