Project Description

Garancija na kvalitet izvedenih radova.

TPO / FPO SINTETIČKE MEMBRANE

Membrana TPO je u osnovi termoplastilni poliolefin, jedinjenje sintetičke gume i polipropilena. Ova fleksibilna membrana armirana mrežom poliesterskih vlakana, objedinjuje otpornost gume na atmosferske prilike sa mogućnošću ugradnje po toplom postupku karakterističnom za termoplastične materijale. bez štetnog uticaja na čovekovu okolinu, koji objedinjuje estetiku i izrazitu otpornost na ultraviolentno zračenje i atmosferske uticaje, i koji obezbeđuje kvalitet spojeva.

Konakt Info

 • Korporativna lokacija
  3 Tuzlanske Brigade 54
  75000 Tuzla

 • 061/141-288 – 061/164-404

 • Pondjelak – Petak: 7:00 AM – 18:00 PM
 • Subota: 7:00 AM – 17:00 PM
 • Nedjelja: Zatvoreno

TPO krovni sistemi – Firestone UltraPly TPO

Može da se ugrađuje na više načina na krovovima malog nagiba, kako kod sanacija tako i na novim objektima. Firestone UltraPly TPO se proizvodi u panelima širine do 3.05 m, što omogućava brzu i ekonomičnu ugradnju. To je laka membrana težine 1.14 kg/m2, standardne boje Firestone UltraPly TPO membrane su bela i siva.

 • Varenje preklopa toplim vazduhom omogućava ugradnju tokom cjele godine
 • Visoka otpornost na UV zračenje i ozon, rast algi, rast algi, gljiva i uobičajene hemijske supstance prisutne na krovovima.
 • Izrazita refleksija zbog svetle boje odbija sunčeve zrake i poboljšava energetsku efikasnost objekta.
 • Jednostavna i brza ugradnja.
 • Sanacija preko postojećih slojeva.
 • Odlična otpornost na atmosferilije, uključujući trajnu izloženost UV zračenju.
 • Mogućnost ugradnje tokom čitave godine.
 • Podnosi ekstremne temperaturne oscilacije.
 • Zagrjeva se par stepeni više od okolnog zraka – hladni krov.
 • Fleksibilnost na nižim temperaturama.
 • Jednostavna obrada kritičnih detalja.
 • Visoka mehanička otpornost i otpornost na probijanje.
 • Bez mogućnosti delaminacije ili prodora vode.
 • Može biti ugrađena na sve toplotne izolacije bez dodatnog, razdvajajućeg sloja.
 • Nije štetna za okolinu.

Sistem s balastom

TPO trake se slobodno polažu preko odgovarajuće podloge. Preklapaju se najmanje 100 mm i vare. Obrada oboda krova i prodora se vrši prema tehinčkim uputstvima. Tako postavljena, TPO membrana se opterećuje  šljunkom ili pločama, sa minimalnom specifičnom težinom od 50 kg/m2. Nagib krova kod ovog sistema ne sme da pređe odnos 1:6.

Lepljeni sistem

TPO trake su potpuno ljepe direktno na odgovarajuću podlogu kontakt ljepkom. Susedni paneli se preklapaju najmanje 100 mm a preklopi se vare. Ivice krova i prodori obrađuju se u skladu sa  tehničkim uputstvima za obradu detalja. Podloga mora da bude kompatibilna sa sistemom za fiksiranje termoizolacije i da ima dovoljnu otpornost na čupanje.

Menanički pričvršćen

Kod mehaničkog fiksiranja koriste se trake do 2.44 m širine. Susedne trake se preklapaju najmanje 150 mm. Hidroizolacija se na preklopima pričvršćuje odgovarajućim podloškama i zavrtnjima udaljenim približno 50 mm od spoljne ivice trake. Susedne trake spajaju se u širini najmanje 100 mm. Spaja se toplim postupkom u skladu sa tehničkim uputstvima.

Krovni sistemi –  TPO Draco Plan

Hidroizolaciona  jednoslojna membrana od TPO-a , DRACO PLAN 120 / DRACO PLAN 150 / DRACO PLAN 180 / DRACO PLAN 200 zadovoljava po pitanju UV stabilnosti, visoke mehaničke otpornosti i otpornosti na probijanje, a zbog bijele boje doprinosi  energetskoj efikasnosti  objekta. Isporučuje se u različitim debljinama, a izbor zavisi  o uslovima eksploatacije.

 • Jednostavna i brza ugradnja.
 • Sanacija preko postojećih slojeva.
 • Odlična otpornost na atmosferilije, uključujući trajnu izloženost UV zračenju.
 • Mogućnost ugradnje tokom čitave godine.
 • Podnosi ekstremne temperaturne oscilacije.
 • Zagreva se par stepeni više od okolnog zraka – hladni krov.
 • Fleksibilnost na nižim temperaturama.
 • Jednostavna obrada kritičnih detalja.
 • Visoka mehanička otpornost i otpornost na probijanje.
 • Bez mogućnosti delaminacije ili prodora vode.
 • Može biti ugrađena na sve toplotne izolacije bez dodatnog, razdvajajućeg sloja.
 • Nije štetna za okolinu.

Sistem za oblaganje rezervoara za pitku vodu – Sikaplan® WT 4220-15C

Sikaplan WT 4220-15C je jednoslojna sintetička hidroizolaciona membrana na bazi FPO ( fleksibilni poliolefin) ojačana staklenim vlaknima.

 • Ne sadrži rastvrače, teške metale, halogene elemente ili plastifikatore.
 • Visoka čvrstoća na zatezanje
 • Optimalna elastičnost
 • Odobrenje za kontakt sa pitkom vodom.
 • Otpornost na mikroorganizme.
 • Fiziološki bezopasan za okolinu.
 • Pogodan za kontakt sa kiselom mekom vodom.
 • Može se ugrađivati na vlažne i mokre podloge.
 • Mogućnost zavarivanja
 • Otporna na bitumen.
 • Boja svetloplava
 • Rolna 2 m x 20 m

EPDM sistemi za oblaganje terena – Firestone GeoGard

Hidroizolacioni sistem baziran na potpuno ljepljenim vodonepropusnim membranama od fleksibilnog poliolefina (FPO) za  postizanje otpornosti na vlagu, zaštitu betona i hidroizolaciju suterena i drugih podzemnih konstrukcija od prodora podzemnih voda: Podzemnih betonskih ploča, podzemnih zidova sa jednostranom i dvostranom oplatom, za proširenja i rekonstrukciju, za montažne konstrukcije.

 • Nanošenje hladnim postupkom (bez prethodnog zagrevanja ili otvorenog plamena) i nanošenje pre fiksiranja armature i livenja betona.
 • Potpuno i trajno se vezuje za betonske konstrukcije.
 • Bočno podlivanje vode između betona i membrane ili pomeranje je nemoguće.
 • Odlična vodonepropusnost ispitana prema raznim standardima.
 • Jednostavno se ugrađuje uz potpuno ljepljenje spojnica (nije potrebno zavarivanje).
 • Otporna na atmosferske uticaje, uz privremenu stabilnost na UV-zračenje prilikom ugradnje.
 • Izuzetna postojanost.
 • Odlična čvrstoća na zatezanje i istezanje.
 • Veoma elastična i odlično premošćava naprsline.
 • Otporna na agresivne supstance u prirodnim podzemnim vodama i zemlji.
 • Svetlo žuta trakasta membrana, laminirana slojem filca.
 • Rolne membrana SikaProof® A pojedinačno se uvijaju u žutu PE foliju širine 1m i 2m

Delta SOLAR sistemi za montažu solarnih panela na ravne krovove od TPO/PVC membrane

Iskoristite priliku za proizvod montažnih sistema „DELTA SOLAR” koji je dizajniran i proizveden u Bosni i Hercegovini. Bilo da vaš projekat uključuje industrijsku zgradu, poljoprivrednu zgradu, urede, logističko skladište, školu, trgovački centar, ili parkiralište, DELTA MC d.o.o Tuzla Vam nudi najprikladnije, atestirano rješenje od strane INSTITUTA ZA GRAĐEVINARSTVO, GRAĐEVINSKE MATERIJALE I NEMETALE d.o.o TUZLA – GIT Tuzla d.o.o .

DELTA SOLAR TPO/PVC je fotonaponski montažni sistem koji se koristi za ugradnju solarnih panela na ravne sintetičke krovove . Koristi se na zgradama sa krovovima od TPO ili PVC membrane . Bez balastiranja, sa il bez perforacije membrane , ugradnja fotonaponskih panela je olakšana. Korištenjem „DELTA SOLAR” TPO/PVC šina rezultira linearnom raspodjelom opterećenja (a ne tačkastim opterećenjem), čime se smanjuje rizik od pucanja membrane.

Otporno rješenje , DELTA SOLAR fotonaponska montaža podvrgnuta je sa nekoliko testova kako bi dobila atest od strane INSTITUTA ZA GRAĐEVINARSTVO, GRAĐEVINSKE MATERIJALE I NEMETALE d.o.o TUZLA – GIT Tuzla d.o.o: otpornost na klimatska opterećenja, vodonepropusnost, kondenzaciju,
otpornost na koroziju. Svi rezultati ovih ispitivanja pokazuju pouzdanost ovog montažnog sistema.

DELTA SOLAR TPO/PVC omogućava postavljanje solarnih panela na krov na način da dodatno opterećenje na konstrukciju zgrade bude što je moguće niže . Unaprijed montirane šine sa TPO/PVC potpornim trakama su mehanički pričvršćene i termički zavarene na TPO/PVC sintetičku membranu.

Balastiranje stoga nije potrebno.

DELTA SOLAR TPO/PVC fotonaponski proces koristi 98% aluminijuma . Ovaj metal ima mnoge prednosti uključujući lagan, snažan, reciklirajući i vrlo je otporan na koroziju.

Idealna opcija za ekološki odgovorne zgrade

Prilikom projektovanja zgrade sa malim ekološkim otiskom , TPO membrana je savršeno rješenje . Ima odličan ugljični otisak jer je za njegovu proizvodnju potrebno vrlo malo sive energije .