Project Description

Garancija na kvalitet izvedenih radova.

BITUMENSKE TRAKE

Bitumenske trake se sastoje od nosača bitumena – uloška, koji traci daje mehaničku otpornost I dimenzionalnu stabilnost i bitumenske mase, koja osigurava vodonepropusnosti istovremeno kao vezivo omogućava spajanje s podlogom. Ulošci mogu biti stakleni voal, staklena tkanina,poliesterski filc i aluminijumska folija. Najčešće korištena bitumenska traka Kondor postala je sinonim za ovu vrstu izolacije iako postoji veliki broj tipova koji se koriste u zavisnosti od uslova i mesta ugradnje.

Konakt Info

 • Korporativna lokacija
  3 Tuzlanske Brigade 54
  75000 Tuzla

 • 061/141-288 – 061/164-404

 • Pondjelak – Petak: 7:00 AM – 18:00 PM
 • Subota: 7:00 AM – 17:00 PM
 • Nedjelja: Zatvoreno

Bitumen, modifikovan plastomernim dodacima (APP) koristi se  za proizvodnju hidroizolacionih traka, namenjenih za različite vrste hidroizolacija, protiv vlage i vode iz tla, kao i za ravne krovove. Imaju tačku razmekšavanja iznad temperature 120°C, dok kod temperature od – 5°C do – 10°C još ne pucaju. Trake su dimenzionalno stabilne i toplotno postojane.

Bitumen, modifikovan elastomernim dodacima (SBS) koristimo za proizvodnju hidroizolacionih traka namenjenih za ugradnju hidroizolacije ukopanih delova objekata i za zaptivanje ravnih krovova. Tačka razmekšavanja im je na temperaturi iznad 100°C, a kod temperature od – 15°C do – 25°C ne pucaju, zato ih možemo ugrađivati i kod nižih temperatura (i ispod 0°C).

Oksidirani bitumen ili industrijski bitumen koristimo za proizvodnju hidroizolacionih traka, namenjenih za ugradnjuna mestima, koja nisu izložena vremenskim uticajima, pre svega velikim temperaturnim promjenama. Koristimo ih presvega za hidroizolaciju neukopanih delova objekata. Po fizičkim osobinama imaju tačku topljenja iznad 70°C ipucaju na temperaturama ispod 0°C.

Dvoslojni sistemi

Prije zavarivanja, odnosno ljepljenja, površinu premažemo hladnim bitumenskim premazom – bitulitom. Sa zavarivanjem počinjemo, nakon što je premaz potpuno suh. Kod ugradnje, trake u poprečnom smeru preklapamo za 10 cm (minimalno 8 cm),  u uzdužnom smjeru za 15 cm (minimalno 12 cm).

Višeslojni sistemi

U višeslojnim sistemima, trake gornjih slojeva polažemo tako, da se preklopi nepodudaraju sa preklopima u prethodnom sloju. Traka treba da bude pomjerena u poprečnom smeru za polovinu širine trake (50 cm), isto toliko preporučujemo i u uzdužnom smeru.

Trake za zaptivanje

Trake za zaptivanje (Kondorin, Izotem), koje zbog manje debljine ne možemo zavarivati na podlogu, ljepimo po postupku zalivanja vrućom bitumenskom masom. Kod polaganja na drvenim podlogama uobičajeno je da trake pričvršćujemo ekserima sa širokom glavom ili klamericama.

Plastomerne (APP) bitumenske trake za temeljne hidroizolacije i ravne krovove

U zavisnosti od tipa koriste se u dvoslojnim ili višeslojnim sistemima ravnih krovova kao donji , međusloj ili završni sloj. Upotrebljava se takođe i za najzahtevnije vertikalne i horizontalne hidroizolacije podzemnih delova objekata, koji su izloženi pritisku vode. Traka je sa obe strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom .Traka se ugrađuje varenjem sa preklopom od 10 cm.

Proizvođač Izolirka:

 • Kondor V4, Kondor T4, Kondor P4 – donji sloj, međusloj
 • Izotekt V4, Izotekt T4, Izotekt P4 – donji sloj, međusloj
 • Kondor Reflex V4, Kondor Reflex T4, Kondor Reflex P4 – završni sloj

Proizvođač Villas:

 • Villaplast GV 30, Villaplast GV 40, Villaplast GV 40 S – donji sloj, međusloj
 • Villaplast PV 40, Villaplast PV 40 S – završni sloj

Elastomerne (SBS) bitumenske trake za temeljne hidroizolacije i ravne krovove

U zavisnosti od tipa koriste se dvoslojnim ili višeslojnim sistemima ravnih krovova kao donji, međusloj ili završni sloj.  Upotrebljava se takođe i za najzahtevnije vertikalne i horizontalne hidroizolacije podzemnih delova objekata, koji su izloženi pritisku vode. Traka je sa obe strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom.Traka se ugrađuje varenjem sa preklopom od 10 cm.

Proizvođač Izolirka:

 • Izoflex T4, Izoflex P4 – donji sloj, međusloj
 • Kondorflex T4, Kondorflex P4, Kondorflex P5, Kondorflex V4 – donji sloj, međusloj
 • Izoelast V4, Izoelast P4, Izoelast P5 – donji sloj, međusloj
 • Izoelast Reflex T4, Izoelast Reflex P4, Izoelast Reflex P5, – završni sloj
 • Izoelast P4FLL, Izoelast P5FLL – zeleni krovovi
 • Kondorflex Reflex T4, Kondorflex Reflex P4, Kondorflex Reflex P5 – završni sloj

Proizvođač Villas:

 • Elastovill E-KV-4, Elastovill E-KV-4 S, Elastovill E-KV-5, Elastovill E-KV-5 S
 • Elastovill E-4 EN, Elastovill E-5 EN
 • Elastovill E-GG 4 , Elastovill ALGV-45 E

Oksidirane bitumenske trake  za manje zahtjevne hidroizolacije

Hidroizolaciona traka je izrađena od staklenog voala, koji je sa obje strane obložen plastomernim bitumenom i zaštićen polietilenskom folijom. Koristi se za manje zahtjevne jednoslojne ili višeslojne hidroizolacije vertikalnih i horizontalnih podzemnih delova objekata. Može se upotrebiti i kao sekundarni pokrivač u sistemima kosih krovova. Traka se ugrađuje varenjem ili lepljenjem sa preklopom od 10 cm.

Proizvođač Izolirka:

 • Kondorin V3, Kondorin V4
 • Izotem V3, Izotem V4

Proizvođač Villas:

 • Villox V 30 N, Villox V 40 N
 • Villox V 30, Villox 40 N