Project Description

Garancija na kvalitet izvedenih radova.

PENETRATI I ADITIVI

Cementne kristalne vodonepropusne guste otopine koje prodiru u masu betona i čine ga vodootpornim. Ostaju trajno aktivni i zato stalno štite konstrukciju od prisutnosti vode. Mogu se injektirati u pukotine, čak i ako se pojave nakon konstrukcije. Otporni na pozitivni i negativni hidrostatički pritisak. Koriste se za hidroizolaciju podruma, temelja, šahtova i rezervoara.

Konakt Info

  • Korporativna lokacija
    3 Tuzlanske Brigade 54
    75000 Tuzla

  • 061/141-288 – 061/164-404

  • Pondjelak – Petak: 7:00 AM – 18:00 PM
  • Subota: 7:00 AM – 17:00 PM
  • Nedjelja: Zatvoreno

PENETRATI

Hidroizolacioni penetracioni premazi

Jednokomponentni, hidroizolacioni, penetrirajući premaz za hidroizolaciju betona, cementnog maltera, opeke i kamena. Štiti objekat od podzemnih voda, vlage i naleta vode pod pritiskom. Paropropustan je, ne izaziva kondenzaciju i dozvoljava da se preko njega malteriše cementnim, produžnim ili krečnim malterom. Izdržava pritisak vode do 7 bara. Ekološki proizvod, zdravstveno ispitan i ispravan.

Potrošnja: 2,5 – 3 kg/m2 za tri sloja

ADITIVI

Dodaci za vodonepropusnost betona i maltera

Tečni dodaci za vodonepropusnost betona i maltera. Primenjuje se za postizanje vodonepropusnosti betona za bazene, veštačka jezera i ribnjake, vodonepropusnost betona za nasipe, materijale za izradu fasada, betonske temelje opterećene vlagom, te rezervoare.  Omogućuje cementnom i krečnom vezivu smanjivanje kapilara. Ne štete mehaničkim svojstvima betona i maltera.