Project Description

Garancija na kvalitet izvedenih radova.

PVC  SINTETIČKE MEMBRANE

Polimerna hidroizolaciona membrana je višeslojna, sintetička hidroizolaciona membrana na bazi modifikovanog polivinil hlorida (PVC). Takva jedinjenja su homogena i nisu podložna hemijskom starenju. Visoka elastičnost, mogućnost spajanja (zavarivanja) i otpornost prema mrazu garantuju laku montažu praktično u bilo kojim vremenskim uslovima.

Konakt Info

PVC krovna membrana -Sikaplan®-SGmA 1.5 (Trocal® SGmA, 1.5 mm)

Višeslojna, sintetička, krovna hidroizolaciona membrana za hidroizolaciju krovova sa opterećenjem (npr. šljunak, betonski pefabrikovani elementi, zelene krovne površine (intenzivne i ekstenzivne), terase za pešački saobraćaj i sl.), slobodno položene sa balastom, zelene krovne površine (zeleni krovovi), prohodni krovovi.

 • Visoka otpornost na starenje
 • Otporna na sve standardne uticaje sredine (ambijenta)
 • Visoka otpornost na mehaničke uticaje
 • Otpornost na mikroorganizme
 • Visoka čvrstoća pri zatezanju
 • Visoka dimenzionalna stabilnost
 • Odlična fleksibilnost pri niskim temperaturama
 • Visoka paropropusnost
 • Izuzetna zavarljivost
 • Otporna na vremenske uticaje (UV zračenje) u periodu instalacije (ugradnje)
 • Može se reciklirati
 • Boja: gornja strana- bež, donja strana: bež

Sistem s balastom

TPO trake se slobodno polažu preko odgovarajuće podloge. Preklapaju se najmanje 100 mm i vare. Obrada oboda krova i prodora se vrši prema tehinčkim uputstvima. Tako postavljena, TPO membrana se opterećuje  šljunkom ili pločama, sa minimalnom specifičnom težinom od 50 kg/m2. Nagib krova kod ovog sistema ne smije da pređe odnos 1:6.

Lepljeni sistem

TPO trake su potpuno ljepe direktno na odgovarajuću podlogu kontakt lkepkom. Susedni paneli se preklapaju najmanje 100 mm a preklopi se vare. Ivice krova i prodori obrađuju se u skladu sa  tehničkim uputstvima za obradu detalja. Podloga mora da bude kompatibilna sa sistemom za fiksiranje termoizolacije i da ima dovoljnu otpornost na čupanje.

Menanički pričvršćen

Kod mehaničkog fiksiranja koriste se trake do 2.44 m širine. Susedne trake se preklapaju najmanje 150 mm. Hidroizolacija se na preklopima pričvršćuje odgovarajućim podloškama i zavrtnjima udaljenim približno 50 mm od spoljne ivice trake. Susedne trake spajaju se u širini najmanje 100 mm. Spaja se toplim postupkom u skladu sa tehničkim uputstvima.

Podzemne membrane PVC – Sikaplan® WP 1100-15HL (Sikaplan®-9.6)

Hidroizolaciona homogena membrana na bazi polivinilhlorida (PVC-P) ukupne debljine 1,5mm sa signalnim slojem debljine 0,6 mm  za zaštitu svih vrsta podzemnih konstrukcija od podzemnih voda.

 • Visoka otpornost na starenje
 • Optimizovana čvrstoća pri pritisku i istezanju
 • Otporna na prodor korenja
 • Otpornost na trajne temperature vode od maksimalno +30°C
 • Elastičnost na niskim temperaturama
 • Može se zavarivati toplotnim zavarivanjem.
 • Može se ugrađivati na mokre podloge
 • Pogodna za kontakt sa mekom kiselom vodom (sa niskom pH vrednošću, agresivna za betonske površine)
 • Nije otporna na bitumen
 • Boja: gornji sloj: žut / donji sloj: tamno siv

Podzemne membrane PVC – Sikaplan® WP 1100-20HL

Hidroizolaciona homogena membrana na bazi polivinilhlorida (PVC-P) ukupne debljine 20 mm sa signalnim slojem debljine 0,6 mm  za zaštitu svih vrsta podzemnih konstrukcija od podzemnih voda.

 • Visoka otpornost na starenje
 • Visoka čvrstoća na pritisak i istezanje
 • Otporna na prodor korenja
 • Otporna na prirodne agresivne medije u podzemnoj vodi i tlu
 • Velika mogućnost transmisije vodene pare
 • Visoka otpornost na mehanički udar
 • Visoka postojanost dimenzija
 • Visoka elastičnost na niskim temperaturama
 • Može se zavarivati toplotnim zavarivanjem.
 • Može se ugrađivati na vlažne i mokre podloge
 • Boja: gornji sloj: žut / donji sloj: crn
 • Veličina rolne: 2,20 m (širina rolne) x 20,00 m (dužina rolne)