Project Description

Garancija na kvalitet izvedenih radova.

HIDROIZOLACIJA PODZEMNIH DJELOVA

U ponudi imamo FPO  i PVC membrane za hidroizolaciju temeljnih ploča i drugih podzemnih konsktrukcija, kao i hidroizolacione  premaze na poliuretanskoj, polimercementnoj  i akrilnoj bazi.

Kontakt Info

Kako izabrati vrstu hidroizolacije?

Izbor hidroizolacije zavisi od toga da li se radi o objektu u izgradnji ili sanaciji postojećeg objekta. Svaki od njih zahtjeva specifično rješenje . Hidroizolacija se može raditi sa spoljnje ili sa unutrašnje strane. Niz faktora utiče na izbor rješenja.

Hidroizolacija u toku izgradnje

Sistem hidroizolacije u novogradnji uključuje i izradu hidroizolacije temeljne ploče. U tom slučaju pravilna hidroizolacija temeljne ploče i ukopanih zidova podrazumeva hidroizolaciju sa spoljne strane međusobno povezanu horizontalnu i vertikalnu hidroizolaciju, sa pravilnom obradom na mestu prodora kroz konstrukciju. Osnovni razlog za oštećenje zbog prodora vlage je pogrešna procjena očekivanog opterećenja vodom i pogrešan izbor zaštitnih mjera koje iz toga proizilaze. Postoji veliki broj hidroizolacionih membrana i folija i klasičnih vrsta hidroizolacije koje se koriste u zavisnosti od tehničkih uslova.

Sanacija postojećih objekata

Pojava vlage u podrumima može biti posljedica kapilarnog penjanja vlage kroz temelje ili atmorsferskog uticaja kod objekata kod kojih hidroizolacija nije kvalitetno urađena.. Vlaga vremenom prolazi sa druge strane zida dolazi do podklobučenja maltera. Korišćenjem raznih savremenih materijala i metoda moguće je sprečiti dalji prolazak vlage. U zavisnosti od vrste uticaja mogu se koristiti penetrati koji prodiru u pore zidova i čine kompaktnu masu ili se posebnim postupcima preseca put penjanju vode i ta mesta injektiraju posebnim smjesama koje hemijski reaguju u kontaktu sa zidom i stvaraju barijeru.